Drugi hrvatski ženski klub australskog nogometa. Nastao je ove godine dobrom suradnjom Giantsa i Hawksa koji su okupili dovoljan broj cura i omogućili prvu žensku klupsku utakmicu u HLAN-u.

panthers

www.sanh.hr