Kontakt

predsjednik@sanh.hr  –  Predsjednik Saveza

tajnik@sanh.hr  –  Tajnik Saveza

ivos@sanh.hr – Dopredsjednik

loncar@sanh.hr – Dopredsjednik

marketing@sanh.hr  –  Marketing

press@sanh.hr  –  Odnosi s javnošću

Telefon+385 99 4277 865 (Josip Kravar - predsjednik)

E-mailinfo@sanh.hr

AdresaOdranska ulica 2, 10000 Zagreb

Kontakt